วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่องยา


คำชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาชนิดของยาในห้องพยาบาลแล้วนำมาบันทึกลงในตาราง
ตาราง  แสดงประโยชน์โทษ และการเก็บรักษายาชนิดต่าง ๆ

ยา
ประโยชน์
โทษ
การเก็บรักษา
ยาธาตุน้ำแดง
ยาแดง
ยาหยอดตา
วิตามินซี
ทิงเจอร์ไอโอดีน
น้ำมันยูคาลิปตัส
ยาแก้ไอน้ำดำ
ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม
ยาผงสำหรับโรยแผล
ยาดมแอมโมเนียหอมคำถาม
          1. บุคคลที่มีอาการดังต่อไปนี้  ควรเลือกใช้ยาชนิดใด
1.1    ปวดท้อง  ท้องอืด………………………………………………………..
1.2    หกล้ม ข้อเท้าบวม……………………………………………………….
1.3    แผลที่ถูกมีดบาดใหม่ ๆ………………………………………………….
1.4    เป็นหวัด คัดจมูก…………………………………………………………
1.5    เป็นลม วิงเวียน  หน้ามืด…………………………………………………
2.      ยาชนิดใดบ้างที่รับประทานเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย………………………………………………………………………………….
3.      การเก็บรักษายาไม่ให้เสื่อมคุณภาพควรปฏิบัติอย่างไร……………………………
………………………………………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น