วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

คำชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาชนิดของยาในห้องพยาบาลแล้วนำมาบันทึกลงในตาราง
ตาราง  แสดงประโยชน์โทษ และการเก็บรักษายาชนิดต่าง ๆ
ยา
ประโยชน์
โทษ
การเก็บรักษา
ยาธาตุน้ำแดง
ยาแดง
ยาหยอดตา
วิตามินซี
ทิงเจอร์ไอโอดีน
น้ำมันยูคาลิปตัส
ยาแก้ไอน้ำดำ
ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม
ยาผงสำหรับโรยแผล
ยาดมแอมโมเนียหอม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คำถาม
1.      บุคคลที่มีอาการดังต่อไปนี้  ควรเลือกใช้ยาชนิดใด
1.1    ปวดท้อง  ท้องอืด………………………………………………………..
1.2    หกล้ม ข้อเท้าบวม……………………………………………………….
1.3    แผลที่ถูกมีดบาดใหม่ ๆ………………………………………………….
1.4    เป็นหวัด คัดจมูก…………………………………………………………
1.5    เป็นลม วิงเวียน  หน้ามืด…………………………………………………
2.      ยาชนิดใดบ้างที่รับประทานเข้าไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย………………………………………………………………………………….
3.      การเก็บรักษายาไม่ให้เสื่อมคุณภาพควรปฏิบัติอย่างไร……………………………
………………………………………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น