วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบ

เรื่อง lสมบัติของสารและการจำแนกสาร จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูศุภนุช  ดอนวิชา โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คำสั่ง ให้นักเรียนใช้เม้าส์คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุด


ข้อที่ 1)

การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์จะได้สารตามข้อใด
   สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
   สารแขวนลอย คอลลอยด์
   ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
   สารแขวนลอย คอลลอย์ สารละลาย

ข้อที่ 2)

"สารชนิดหนึ่ง มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก และมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากที่สุด" เป็นคุณสมบัติของสารในสถานะใด
   อนุภาค
   ของแข็ง
   ของเหลว
   แก๊ส

ข้อที่ 3)

ขณะที่น้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งไปเป็นน้ำ อุณหภูมิจะคงที่ เรียกอุณหภูมิที่ของแข็งกลายเป็นของเหลวนี้ว่า
   จุดเดือด
   จุดเยือกแข็ง
   จุดหลอมเหลว
   ความร้อนแฝง

ข้อที่ 4)

จุดเดือดของน้ำ อยู่ที่อุณหภูมิใด
   0 องศาเซลเซียส
   50 องศาเซลเซียส
   80 องศาเซลเซียส
   100 องศาเซลเซียส

ข้อที่ 5)

น้ำแข็งที่วางไว้ในห้องจะละลายไปเรื่อย ๆ เนื่องจากสาเหตุใด
   น้ำแข็งมีอุณหภูมิมากกว่า 0 องสาเซลเซียส
   น้ำแข็งสูญเสียความร้อนให้กับอากาศ
   น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นไอเย็นรอบ ๆ ก้อนน้ำแข็ง
   น้ำแข็งได้รับพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 6)

กระบวนการใดเป็นการคายความร้อน
   น้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำ
   น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำ
   น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง
   น้ำแข็งกลายเป็นไอน้ำ

ข้อที่ 7)

การถ่ายโอนความร้อนในข้อใดอาศัยตัวกลาง
   การนำความร้อน
   การพาความร้อน
   การแผ่รังสีความร้อน
   ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

ข้อที่ 8)

ที่จับภาชนะที่ใช้หุงต้มอาหารจะทำด้วยพลาสติกหรือไม้ เพราะเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งใด
   สมดุลความร้อน
   การนำความร้อน
   การพาความร้อน
   การแผ่รังสีความร้อน

ข้อที่ 9)

สารในข้อใด มีสารปนอยู่มากกว่าหนึ่งชนิด
   กลูโคส
   น้ำกลั่น
   น้ำหวาน
   น้ำตาลทราย

ข้อที่ 10)

ข้อใดเป็นสารเนื้อผสม
   น้ำจิ้ม
   น้ำดื่ม
   น้ำหวาน
   น้ำอัดลม3 ความคิดเห็น: