วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ยา  หมายถึง  สารที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ บรรเทา  รักษา  หรือป้องกันความเจ็บป่วยของมนุษย์          และสัตว์
            ประเภทของยา  จำแนกตามรูปแบบของยาจะแบ่งได้เป็น 2   ประเภท คือ
1.      ชนิดที่เป็นของเหลว  เช่น  ยาลดกรดในกระเพาะ ยาวิตามินน้ำเชื่อม ยาแดง  เป็นต้น
2.      ชนิดที่เป็นของแข็ง  เช่น  น้ำมันตับปลา  ยาลูกกลอน ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม วิตามินซี  เป็นต้น
การใช้ยา  ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์  การใช้ยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ยาผิด  อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
            การเก็บรักษายา  ควรเก็บยาไว้ในที่ที่แห้ง สะอาด  ไม่ร้อนมาก และปลอดภัยจากเด็กเล็ก ยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.      ยาธาตุน้ำแดง
2.      ยาแดง
3.      ยาหยอดตา
4.      วิตามินซี
5.      ทิงเจอร์ไอโอดีน
6.      น้ำมันยูคาลิปตัส
7.      ยาแก้ไอน้ำดำ
8.      ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม
9.      ยาผงสำหรับโรยแผล
10. ยาดมแอมโมเนียหอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น