วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดเรื่องสารและสมบัติของสาร

แบบฝึกหัดเรื่องสารและสมบัติของสาร
ครั้งที่ 1

1. พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เป็นสารหรือสสาร 


สาร
สสาร
น้ำอัดลม


โต๊ะ   


น้ำซาวข้าว   


อากาศ


ดินสอ   


ปากกาเมจิก     


ทราย


แก้วน้ำ    


หินปูน


ปูนขาว   


หินงอก หินย้อย     


น้ำส้มสายชู


ผงชูรส 


แก๊สไนโตรเจน     


กระดาษทราย

2. ปรากฏการณ์ต่อไปนี้เป็นสมบัติทางกายภาพหรือสมบัติทางเคมี
ปรากฏการณ์
สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางเคมี
1. การสุกของผลไม้


2. การละลายน้ำของเกลือ


3. การหลอมเหลวของน้ำแข็ง


4. การเกิดสนิมเหล็ก


5. ความเป็นกรดของน้ำส้ม


6. การเกิดควันในรถยนต์


7. การเปลี่ยนสีของกระดาษ


8. เพชรมีความแข็งมากกว่าสารชนิดอื่น


9. แก๊สแอมโมเนียเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนกับไฮโดรเจน


10. เงินเป็นโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าโลหะชนิดอื่น


11. น้ำมันสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้


12. แกรไฟต์สำหรับใช้ทำไส้ดินสอเปราะ แตกหักได้ง่าย จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง


13. การสังเคราะห์แสงของพืช


14. การเกิดหินงอกหินย้อยในถ้ำไทร


15. การแตกกระจายของก้อนหินเนื่องจากได้รับแรงกระแทกอย่างแรง

3. สารต่อไปนี้จำแนกตามสถานะได้กี่ประเภทอะไรบ้าง
น้ำ                                  หินปูน                                   ทราย                                น้ำโซดา
เต้าเจี้ยว                         น้ำปลา                                   พริกเกลือ                         แก๊สหุงต้ม
แอมโมเนีย                     น้ำยาล้างแผล                         ทิงเจอร์ไอโอดีน             


4. จำแนกสารต่อไปนี้โดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
น้ำนม                            เต้าเจี้ยว                                 น้ำเชื่อม                           อากาศ
ทองแดง                        น้ำซาวข้าว                            น้ำสลัด                            น้ำปลา
น้ำมันเบนซิน                อะลูมิเนียม                            ดีบุก                                น้ำอัดลม
น้ำปูนใส                        น้ำคลอง                                คอนกรีต                          สีทาบ้าน
ด่างทับทิม                     เมฆ                                        ควันบุหรี่                         โซดาไฟ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์     แอมโมเนีย                      ทิงเจอร์ไอโอดีน              เหล้าขาว
น้ำยาล้างเล็บ                 น้ำตาลทราย                          ผงชูรส                             รสดี
ทองเหลือง                     ถ่านไม้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น